مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان فیزیک ورودی مهر ۹۱

۰۷ شهریور ۱۳۹۵ ۷
Graduation Ceremony1
Graduation Ceremony2
Graduation Ceremony3
Graduation Ceremony4
Graduation Ceremony5
Graduation Ceremony6
Graduation Ceremony7