نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان دکتری
هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grant
هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grant
فرم صورت ریز فاکتور های مشمول مهر مالیاتی
درخواست هزینه های انجام یافته از محل اعتبار طرح تحقیقاتی
درخواست حق التحقیق و حق الزحمه
درخواست پرداخت پاداش مقالات چاپ شده
گزارش علمی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی در خارج از کشور
پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی
پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی
سخنرانیهای علمی _ پژوهشی
فرم ارزشیابی طرح پژوهشی
کنترل ووصول درخواست مربوط به طرحهای پژوهشی
پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرحهای پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم درخواست شرکت در مجامع بین المللی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(تنظیم نشده)
فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی کارشناسی ارشد