نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم ویژه پژوهانه دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشیامور پژوهشی(تنظیم نشده)
مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتیتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیریت گروهتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست استاد راهنماتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویانتحصیلات تکمیلی
فرم دریافت حق‌الزحمه های پرسنلی پایان نامهتحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)
فرم تقاضای تغییر از آموزش محور به آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامهامور پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم درخواست تحویل پروپزالامور پژوهشی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصیامور پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدامور پژوهشی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزامور پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیامور پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیامور پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیامور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری امور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیامور پژوهشی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال امور پژوهشی