نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم ویژه پژوهانه دانشجویان دکتری
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(تنظیم نشده)
مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیریت گروه
فرم درخواست استاد راهنما
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان
فرم دریافت حق‌الزحمه های پرسنلی پایان نامه(تنظیم نشده)
فرم تقاضای تغییر از آموزش محور به آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه(تنظیم نشده)
فرم درخواست تحویل پروپزال
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریز
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال