نظر سنجی

نظر سنجی از دانشجویان
 • 0
 • انتخاب کنید*فقط یکی انتخاب کنید
  علاقه دارم استاد در تدریس از ویدیو پرژکتور صفحه نمایش استفاده نماید
  علاقه دارم استاد در تدریس ازتخته سیاه و گچ استفاده نماید
  علاقه دارم استاد در تدریس از تخته سفید وماژیک استفاده نماید
  از نظر من فرقی ندارد
  1