معرفی

تعداد بازدید:۳۱۴۴
دانشکده علوم دانشگاه تبریز در سال 1348 تاسیس و دانشکده فیزیک در سال 1375 با تقسیم دانشکده علوم  به   سه دانشکده مستقل  ریاضی ،فیزیک، علوم طبیعی تفکیک شد واز سال 1376 کتابخانه فیزیک بصورت دپارتمان  مستقل منابع مربوط به این رشته را به روش L.C  (نظام طبقه بندی  کنکره آمریکا) مجموعه سازی و، طبقه بندی  نموده و  در اختیار مراجعین قرار داده است.                
دانشکده فیزیک دارای کتابخانه ای با زیربنای   590   متر مربع شامل :
1.بخش خدمات فنی
2.بخش مرجع
3.بخش نشریات 
4 . بخش پایاننامه   
5.بخش امانت  
6. دوسالن مطاله مجزا (خواهران – برادران ) می باشد
تعداد منابع این کتابخانه دارای   6006   عنوان کتاب می باشد که از این تعداد  4680   عنوان  کتب لاتین ، و    1326  عنوان کتب فارسی ، 4 حلقه لوح فشرده ، 119 عنوان نشریه   گذشته نگر  و تعداد 4 عنوان  بصورت Online  در دسترس دانشجویان قرار دارد.، تعداد 630 عنوان  پایاننامه  به زبان فارسی  و تعداد  یک  عنوان پایاننامه دکتری  به زبان انگلیسی  در مقطع ارشد ودکترا  دراین  کتابخانه  موجود  است.

منابع

عنوان

کتب لاتین

4680

کتب فارسی

1326

نشریه لاتین

119

پایان نامه

631
نظام دسترسی به مجموعه کتابخانه بصورت نیمه باز می باشد
بخش مرجع برای کلیه دانشجویان و بخش مخزن کتابخانه برای اساتید ، دانشجویان دوره دکتری و ارشد  بصورت قفسه باز است.
در ادامه می توان گفت که کتابخانه در راستای اهداف دانشکده فیزیک توسعه یافته ومجموعه خدمات رسانی بصورت کامپیوتری انجام می گیرد و تمامی منابع ازجمله کتب ،نشریات،پایان نامه در شبکه کتابخانه موجود بوده و مورد استفاده مراجعین قرار میگیرد.
علاوه بر دانشجویان فیزیک وسایر دانشجویان دانشگاه تبریز ، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه های دیگر با ارائه معرفی نامه و کارت دانشجویی و طرح غدیر از منابع کتابخانه استفاده می کنند.
 
آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۳