معرفی

تعداد بازدید:۵۲۰۶

انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشکده فیزیک با هدف پیشبرد بسط علم در دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز با عنایت و توفیق پروردگار شکل گرفت،این انجمن با وجود فعالیت های فراوان در حوزه های  مختلف علم فیزیک در سالهای 85-89 از فعالیت باز ایستاد ولی به یمن توفیق الهی بار دیگر  در سال 89 طی انتخابات در دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد.
امید است اعضای فعلی بتوانند نیازها و انتظارات دانشجویان و اساتید محترم دانشکده را با عنایت پروردگار و همکاری همه اعضای دانشکده فیزیک براورده سازند.

لازم به ذکر است دو عضو آخر اعضای علی البدل بوده،و با توافق اعضای اصلی مشغول به کار شده اند.
سخن دبیر:
اکنون که با یاری خداوند انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز بار دیگر شکل گرفت،از همه ی شما دانشجویان دانشکده فیزیک می خواهم دست در دست هم دهیم و با همکاری همدیگر دانشکده ی فیزیک را به آنچه شایستگی اش را دارد برسانیم،طبیعیست با توجه به توقف چند ساله ی فعالیت های انجمن علمی دانشکده راه سخت و ناهمواری پیش روی ماست ولی با توکل به خداوند متعال و همکاری یکدیگر می توانیم به بهترینها دست یابیم.
لذا از تمامی شما دانشجویان فیزیک در همه ی مقاطع اعم از کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری می خواهم یاری رسان اعضای اصلی انجمن باشید و با عضویت در انجمن علمی خود در رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دانشکده بکوشید،طبیعیست محیط مناسب زمینه ساز شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای فردی است،امید است بتوانیم به آنچه شایستگی اش را داریم برسیم.
     -دبیر انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

اعضای فعلی انجمن:

سیما مدرس

هیلا نصیری

عرفان روشناس

احمدرضا بنائی

زهرا نقی زاده

محمد سالک زری

ملیکا خواجه پور

میرمیلاد ابوالوسط علوی

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۹