ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۶۶۲۳

 

 

نام

صالح

نام خانوادگی

اشرفی

رشته تحصیلی

فیزیک هسته ای

مرتبه علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی

 
آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۹