معرفی رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۶۷۹۳

مجتبی پرهیزکار

دانشیارگروه فیزیک ماده چگال 
سوابق علمی و اجرایی :
 متولد سال 1339 شهرستان خوی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در سالهای 1365، 1369 و 1382 ،به ترتیب، در فیزیک کاربردی گرایش هسته¬ای (( دانشگاه تبریز)) ، فیزیک حالت جامد (( دانشگاه تبریز )) - فیزیک حالت جامد ( ماده چگال ) (( انستیتو تکنولوژی بمبئی - هندوستان ))   -  اخذ نموده است .

دارای 20 مقاله در مجلات ISI و ارائه 30 مقاله در کنفرانسهای بین المللی داخلی و خارجی و استاد راهنمای 2 رساله دکتری تخصصی و 32 پایاننامه کارشناسی ارشد

برخی از سوابق اجرایی ایشان عبارتند از:

مدیر امور ایثارگران دانشگاه تبریز از سال 70 تا 76

مدیریت گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز از تابستان 85 به مدت دو سال

ریاست دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز در سالهای 87 لغایت 89

عضو کارگروه بررسی توانایی های علمی گروه آموزش حالت جامد

عضو انجمن فیزیک ایران

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۷