سایت های کامپیوتری

تعداد بازدید:۳۷۸۳

شبکه دانشکده فیزیک از طریق فیبر نوری به ساخنمان مرکز محاسبات و فن آوری اطلاعات متصل میباشد .در داخل ساختمان دانشکده به تعداد 14 رک دیواری و ایستا وجود دارد که ارتباط کلیه اطاقهای دانشکده فیزیک یعنی به تعداد تقریب 252 نود فعال را تامین می کند در ضمن سه سایت اختصاصی دانشجویان  در دانشکده فعال می باشد. همچنین امکان دسترسی به اینترنت بی سیم نیز برای دانشجویان و کارکنان دانشکده فراهم آمده است.

 مسئول IT  دانشکده فیزیک :

نام : مهدی اسعدی شالی

فارغ التحصیل رشته فیزیک از دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

ایمیل : asadi@tabrizu.ac.ir

شماره تلفن تماس داخلی  : 3326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۸