آزمایشگاههای گروه هسته ای

تعداد بازدید:۴۵۰۴
معرفی آزمایشگاه های گروه هسته ای: 

1- آزمایشگاه هسته ای (1)

2- آزمایشگاه هسته ای (2) پیشرفته

3- آزمایشگاه تشعشع دهی با چشمه نوترونی

4- آزمایشگاه طیف سنجی گاما (Ultra Low Background System)

5- آزمایشگاه انرژی و مواد


آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۸۸