فعالیت ها

تعداد بازدید:۲۸۸۳
فعالیتها وبرنامه های انجمن علمی فیزیک
فعالیت هایی که تا کنون انجام گرفته عبارتند از:
1.برگزاری کلاسهای پرسش و پاسخ بین دانشجویان و اساتید
2.برگزاری سخنرانی ها با موضوعات علمی با حضور اساتید دانشکده
3.برگزاری کلاسهای آموزشی زبان فرانسه

فعالیتهای و برنامه های آتی انجمن علمی فیزیک
1.ادامه برگزاری کارهای گذشته
2. انتشار نشریه انجمن علمی فیزیک با عنوان"در ژرفای فیزیک"
3.برگزاری کارگاه های آموزشی
4.برگزاری همایشها و جشنهای به مناسبت های مختلف علمی
5. برگزاری بازدید های علمی
آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۸۹