فعالیت ها

تعداد بازدید:۳۲۲۲

فعالیتها وبرنامه های انجمن علمی فیزیک
فعالیت هایی که تا کنون انجام گرفته عبارتند از:
1.برگزاری کلاسهای پرسش و پاسخ بین دانشجویان و اساتید
2.برگزاری سخنرانی ها با موضوعات علمی با حضور اساتید دانشکده
3.برگزاری کلاسهای آموزشی زبان فرانسه

فعالیتهای و برنامه های آتی انجمن علمی فیزیک
1.ادامه برگزاری کارهای گذشته
2. انتشار نشریه انجمن علمی فیزیک با عنوان"در ژرفای فیزیک"
3.برگزاری کارگاه های آموزشی
4.برگزاری همایشها و جشنهای به مناسبت های مختلف علمی
5. برگزاری بازدید های علمی

کانال انجمن فیزیک دانشگاه تبریز
اطلاع رسانی، اخبار علمی،
همایش ها و رویداد های علمی انجمن دانشکده فیزیک
 
 
آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۹