معرفی معاون آموزشی

تعداد بازدید:۳۶۰۱

دکتر محمدعلی محمدی در سال 1355 در شهرستان تکاب متولد شده است. ایشان کارشناسی خود را در سال 1378 از دانشگاه ارومیه در رشته فیزیک و کارشناسی ارشد خود را در سال 1382 در گرایش فیزیک پلاسما اخذ نموده است. وی مقطع دکتری را در سال 1387 با زمینه پژوهشی مطالعه تجربی دینامیک پلاسما و گسیل اشعه ایکس از دستگاه پلاسما فوکوس به اتمام رسانده و بلافاصله بعنوان هیات علمی وارد دانشکده فیزیک شده است. در حال حاضر با چاپ و ارایه 65 مقاله در مجلات و کنفرانسها بعنوان دانشیار دانشکده فیزیک مشغول به کار هستند. از سوابق اجرایی ایشان می توان به استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان از سال 1391 تا 1395 و مدیر گروه فیزیک اتمی و مولکولی از سال 1393 تا 1396 و همچنین رئیس آموزش دانشکده فیزیک از سال 1396 تاکنون اشاره نمود.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۷