زمینه های تحقیقاتی کارگروه نانوفیزیک

تعداد بازدید:۳۲۱۷
 • نانومغناطیس: سنتز نانوساختارهای مغناطیسی و بررسی ویژگی های آنها
 • مطالعه امکان استفاده از نانوذرات در تصفیه آب و فاضلاب
 • مطالعه گرمادرمانی سرطان با نانوذرات مغناطیسی
 • مطالعه کاربرد نانوساختارها در هارد دیسک ها و حافظه های مغناطیسی
 • سنتر نانوساختارهای کربن و بررسی ویژگی ها و کاربردهای آن
 • مطالعه ترابرد کوانتومی در نانوساختارهای لایه ای
 • مطالعه ترابرد کوانتومی در گرافن و مواد دوبعدی جدید
 • سنتز لایه های نازک و مطالعه ویژگی های الکتریکی؛ نوری و مغناطیسی آنها
 • سنتز نانوذرات فلزی
 • اصلاح سطحی نانوذرات پلیمری
 • پژوهش و تحقیق در حوزه نانواپتیک
 • پژوهش و تحقیق در حوزه نانولیزر

پژوهش و تحقیق در حوزه غیرخطی نانوذرات

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۷