امکانات دانشکده در زمینه نانوفیزیک

تعداد بازدید:۴۹۷۲

 

همچنین دانشجویان نانوفیزیک جهت پیشبرد پروژه های خود به امکانات و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز دسترسی دارند. علاوه بر این، همکاری های ملی و بین المللی اعضای کارگروه نانوفیزیک با دانشگاهها و موسسات داخلی و کشور های ایتالیا، اسپانیا، سوئد و... امکان دسترسی به تجهیزات و همچنین تبادل دانشجو با این مراکز را نیز فراهم آورده است.

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۷