تغییر زمان امتحان HSE

تعداد بازدید:۶۶

؛قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
با توجه به اعلام معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر تطویل دو هفته ای ترم جاری، آزمون HSE از تاریخ ۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲ به تاریخ ۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲ منتقل شده است

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۹