طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۰۶۳


تحقیقات :

بلور های فوتونی  (دکتر کلافی – دکتر سلطانی والا – دکتر بر وستانی )
ابر رسانایی  (دکتر بروستانی – دکتر سلطانی والا- دکتر عبدالهی پور )
لایه نشانی تجربی ( دکتر حسن بیدادی – دکتر مجتبی پرهیزکار-دکتر نقش ارا – مهندس هادیان )
نیمه هادی ها – الکترونیک (همه اعضای گروه در این شاخه مشغول هستند )
آشکار سازها (دکتر کلافی – دکتر سلطانی – دکتر بروستانی )
 فیزیک مزوسکوپی و گرافین ( دکتر عبدالهی پور  )
نانومغناطیس تجربی ( دکتر باقر اصلی بیکی) 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۳