اعضای گروه

تعداد بازدید:۲۰۵۵۶
اعضای گروه فیزیک هسته ای
 
 

  ashrafi@tabrizu.ac.ir

 Home page

  Tel : 33393332
صالح اشرفی
مهندسی هسته ای
دانشیار
 

 

 foladi@tabrizu.ac.ir

 Home page

  Tel : 33393317

ناصر فولادی اسکویی

ریاضیات و فیزیک هسته ای

دانشیار

 

 

jahanbakhsh@tabrizu.ac.ir

Home page

Tel :  33393310

اختای جهانبخش

فیزیک هسته ای

استادیار 

 

 

h-sabri@tabrizu.ac.ir

Home page

Researchgate

GoogleScholar

Tel : 33393365

 

هادی  صبری

فیزیک هسته ای

دانشیار

 

 

a-ezzati@tabrizu.ac.ir

Home page

Tel : 33393349

 

احداله عزتی

مهندسی هسته ای
دانشیار
 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۳۹۸