فعالیتهای آموزشی

تعداد بازدید:۳۶۵۵
فعالیت های اموزشی گروه فیزیک هسته ای:

 گرایش های هسته ای که با توجه به امکانات موجود در این گروه فعال هستند بطور خلاصه عبارتند از :

مطالعات نظری در رابطه با مدلهای هسته ای و اندرکنش ذرات هسته ای

شبیه سازی سیستم های آشکارسازی و طراحی راکتورها

بررسی خواص مواد به روشهای تشعشع دهی

آشکارسازی تشعشعات با شمارش پایین و زمینه کم

دانشجویان مقطع دکتری مشغول به تحصیل در گروه فیزیک هسته ای:

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

امیری - نرجس

فیزیک هسته ای

2

رنجبر - زینب

فیزیک هسته ای

3

قپانوری-مریم

فیزیک هسته ای

4

قهرمانی گل - مریم

فیزیک هسته ای

5

جلیلی مجارشین - امیر

فیزیک هسته ای

6

خلیلی گلمانخانه - علی

فیزیک هسته ای

7

علیزاده - داود

فیزیک هسته ای

8

موحدی فر - امیر

فیزیک هسته ای


 
آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۳