طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۹۴۴
طرحهای پژوهشی گروه فیزیک اتمی مولکولی:

 پروژه های این گروه که به دانشجویان در مقاطع مختلف ارائه می شوند از طرف اساتید گروه با توجه به امکانات و شرایط گاهی تجربی خالص و گاهی نظری و برخی اوقات بصورت تجربی _ نظری پیشنهاد می شوند به موازات این پروژه ها اعضا هیات علمی گروه طرحهای تحقیقاتی نیز با اولویت های مورد نیاز کشور بطور مستقل و گاهی مشترک اجرا می نمایند که اهم آنها در پنج سال اخیر بشرح زیر میباشد:

• اندر کشش باریکه تک رنگ رونده ( در دست اجرا)

سنتز مواد جدید نور زا با کارآیی بالا ( پایان یافته )

دو شکستی تنش القایی در پلیمرها (پایان یافته)

اندر کنش باریکه لیزر با اتمهای گاز در سلول نازک گازی (پایان یافته )

بر انگیزش فوتونی گزینشی در مولکولهای برات مس (در دست اجرا)

بررسی تجمع مولکولها در کریستالهای مایع آلائیده با رنگینه های آلی (پایان یافته )

تله اندازی همدوس جمعیت در سیستم ترازی آبشاری باز (پایان یافته )

خواص اپتو الکترونیکی مجموعه کریستالهای مایع _ پلیمر (در دست اجرا)

بررسی امکان تغییر تابع توزیع الکترون با افزایش الکترونهای دنباله دار در یک پلاسمای هلیوم (مشترک و در حال اجرا )

دو لایه الکتریکی در پلاسمای فشار پائین هلیوم (اتمام یافته )

بررسی دئو پلاسما ترونی با دو بار فشردگی (مکانیکی و مغناطیسی ) پلاسما جت ( در دست اجرا )

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۸۸